Apeos

Zásady ochrany osobních údajů a členství ve spolku

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů na webu Asociace péče o seniory, z.s. www.registrneformalnipece.cz

Kdo je správcem osobních údajů

Výhradním správcem osobních údajů zpracovávaných na internetových stránkách www.registrneformalnipece.cz, je Asociace péče o seniory, z.s., Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 02699745, e-mail: kancelar@apeos.cz, telefon: 778 766 215, dále pouze Správce.

Kde jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou uloženy u správce osobních údajů.
Po dobu nezbytně nutnou ke zpracování mohou být osobní údaje uloženy u pověřených zpracovatelů.
Správce spolupracuje výhradně se zpracovateli, kteří poskytují dostatečnou záruku ochrany osobních údajů.
Zpracování a uložení osobních údajů probíhá výhradně na území České republiky, nejsou zpracovávány mimo území EU.

Jak dlouho jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje jsou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let, pokud není zákonem stanoveno jinak. Potom jsou vymazány.

Jaké údaje zpracováváme

  1. Kontaktní formulář
  2. Cookies

Kontaktní formulář

Na stránkách www.apeos.cz je možné použít kontaktní formulář, pomocí kterého jsou informace odesílány na kancelar@apeos.cz.

Zpracovávané údaje
Jméno, příjmení, telefon, email.

Kdo údaje zpracovává
Správcem i zpracovatelem osobních údajů odesílaných emailem, resp. kontaktním formulářem, je Správce.

Důvod zpracování
Udělení souhlasu zájemce o zajištění umístění a/nebo péče o seniora, nebo o zájemce zprostředkování kontaktu na poskytovatele péče, s možností, aby ho Správce v této věci kontaktoval.

Cookies

Na stránkách www.apeos.cz jsou použity cookies.

Cookies třetích stran

Abyste zakázali používání cookies třetích stran, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby tyto soubory neukládal. Podrobné nastavení naleznete na www.allaboutcookies.org

Práva

Každý má právo

Členství ve spolku

Členem spolku může být právnická i fyzická osoba.

Členství ve spolku vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí za člena. Žádat o přijetí za člena může kterákoli právnická i fyzická osoba písemnou přihláškou doručenou představenstvu do sídla spolku. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za člena náleží do výlučné působnosti představenstva. Své rozhodnutí oznámí představenstvo žadateli o přijetí za člena písemně, bez zbytečného odkladu, na adresu nebo email uvedený v přihlášce. Rozhodnutí nemusí být odůvodněno. Vznik členství je podmíněn také zaplacením členského poplatku. O připsání částky na náš účet Vás budeme kontaktovat společně s rozhodnutím o přijetí za člena. Členský příspěvek se platí na jeden rok a jeho výše činí 600 Kč. Obnova členství je podmíněna zaplacením členského příspěvku. Členský příspěvek je nevratný – pokud člen zruší své členství, tak nemá nárok žádat o vrácení. Členský příspěvek není vymahatelný, ať ze strany klubu nebo člena.

Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání valné hromady a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)     předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, platné právní normy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)   aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by

byly v rozporu se zájmy spolku,

c)    šířit dobré jméno spolku

Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku představenstvu na adresu spolku,

b)   zánikem člena – právnické osoby, úmrtím fyzické osoby

c)    zánikem spolku,

d)   rozhodnutím představenstva o vyloučení v případě, že člen neplatí členské příspěvky, neplní povinnosti člena, porušuje tyto stanovy, nebo z jiných vážných důvodů; rozhodnutí o vyloučení zasílá představenstvo vyloučenému členovi elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu; člen má právo požádat prezidenta spolku o přezkoumání rozhodnutí představenstva o vyloučení.

Členství je možné zaplatit bankovním převodem, pomocí platební karty nebo složenkou.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám můžete kontaktovat přímo poskytovatele plateb:

       ComGate Payments, a.s.
       Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
       E-mail: platby-podpora@comgate.cz
       Tel:  +420 228 224 267